Tråd: Reformera Urhunden?

Staffan på Staffars har postat ett par mycket vettiga åsikter kring Urhunden på:
http://www.staffars.se/blog/2006_03_01_ … 6301532075

Förslagen är enligt Staffan (nu klipper jag och klistrar ditt inlägg Staffan, hoppas det är ok?)

1) Begränsa antalet nomineringar till tre stycken för bästa svenska album och bästa utländska album. Jag är villig att plocka bort nomineringarna helt för bästa utländska album.

2) Skapa två nya kategorier, återtryck och manga.

3) Skriv in i statuterna att juryn har rätt att neka till att dela ut pris de år då kvalitén på albumen är för låg. Möjligen begränsa detta till alla kategorier utom bästa svenska album.

---
Jag skulle inte vilja plocka bort nomineringen för bästa utländska album helt (och nu talar jag i egen sak... smile), men annars håller jag med.

2 Senaste redigerad av mikael te (2006-03-29 19:52:10)

Sv: Reformera Urhunden?

Som bokredaktör välkomnar jag förstås fler kategorier, men frågan är väl om inte en återtryckskategori och framförallt manga-kategorin ganska snart skulle urvattnas. Även om jag förstår poängen med att det är svårt att jämföra t ex manga och Persepolis (som Staffan påpekar) så kommer det inte så många nya titlar vare sig som återtryck eller manga.

Vad gäller nomineringar så finns det en poäng, och med tanke på Lex Arne, så kan man fråga sig om de juryledamöter som nominerat Persepolis och Hagelberg i år har bedömt dessa deras 2005-årsverk vara så mycket bättre än de tidigare två? Poängteras denna regel i jurynomineringsarbetet?

Vad gäller tredje punkten vore det förstås intressant om detta var en möjlighet. Kanske skulle det sätta press på förlagen, men jag tvivlar. Dessutom tror jag aldrig att det skulle vara bra för den svenska seriebranschen de år Seriefrämjandet skulle gå ut i pressen och meddela att det inte kom ut några bra seriealbum/-böcker förra året.

Sv: Reformera Urhunden?

1. Jag tycker kategorierna duger utmärkt som de är. Att ta in "manga" känns fullkomligt onödigt -- är en manga riktigt bra kan den vinna som utländsk serie eller som barnserie ändå, precis som alla andra utländska serier. Jag  ser alltså inte något skäl till att manga skulle ha en egen kategori; är den en fluga blir kategorin snart bara patetisk, etablerar sig mangan ordentligt på den svenska seriemarknaden kommer den att ha en självklar plats bland de utländska seriealbumen.

2. Om syftet med Urhunden-priset är att stimulera förlag att publicera bra serier samt att fästa allmänhetens uppmärksamhet på dessa behövs inte en mängd kategorier som tunnar ut priset; med andra ord skulle det till dels motverka den effekt Staffan vill uppnå med begränsandet av nomineringarna. Vill man öka prisets funktionalitet som marknadsföringsverktyg så kan man väl göra som han föreslår, men vill man att juryn ska ha ett så vitt spektrum som möjligt att välja bland när de låser in sig för att komma fram till pristagarna tycks det mig som att nuvarande modell är fullt funktionsduglig.

3. Det "pinsamma" för SeF i att vissa av nomineringarna "inte kan vinna" förstår jag inte riktigt när jag läser stadgarna --

stadgar skrev:

Priset kan bara mottagas en andra gång av en serieskapare för samma serie om serien genomgått en markant utveckling sedan den senast belönade utgåvan. Det kan inte mottagas en tredje gång för samma serie av samma serieskapare.

Så vitt jag kan förstå måste det väl vara upp till enskilda jurymedlemmar om de tycker att verken uppfyller stadgarnas krav, så får juryn som helhet sedan bedöma den saken. _Sedan_ kan man kritisera juryn om man tycker de har valt fel (och det lär folk göra ändå, misstänker jag, men: Rätt låt vann!).

Sv: Reformera Urhunden?

Jag tror inte att man "främjar" seriemediet genom att utdela priser till serier som inte når upp till en tillräckligt hög kvalitetsnivå. Och vad är en tillräckligt hög kvalitetsnivå? - Det måste i så fal vara upp till juryn.

Jag tycker att trenden är mer och mer återtryck - Kartago, Egmont, Bonnier Carlsen och Ordfront/Galago återtryckte förra året.

Sv: Reformera Urhunden?

Ett pris för redaktionellt arbeta kanske vore något, om man vill stimulera förlagen?

Mina åsikter här speglar Svenska Kyrkans åsikter som jag är medlem i sedan födsel.

Sv: Reformera Urhunden?

Kanske för tidigt ännu, då genren växer långsamt, - men varför inte en kategori för bästa webbserie? Det är givetvis svårare att angränsa nationellt...

Sv: Reformera Urhunden?

Förstår inte varför man skulle införa en kategori för manga. Vad skulle anledningen vara att ha en specialkategori för en viss nationalitet (alternativt genre/stil/form beroende på hur man definierar manga)?

Det kan eventuellt finnas en poäng i att återtryck ska ha sin egen kategori, men eftersom de flesta album är återtryck av ett eller annat slag vet jag inte om den svenska marknaden är tillräckligt bred eller vital för att det skulle tillåtas. Jag menar, även "Pojken i skogen" är delvis återtryck, "Ropa på Ulrik" är det väl helt och hållet -- det tycks bli ett allt vanligare sätt att producera album, att först publicera hela eller delar av berättelsen i annan form.

Utländska album måste fortsätta belönas, tycker jag. Urhunden handlar dels om att främja serieproduktion, dels om att främja serieimport, dels om att synliggöra bra serier. Man må tycka att Urhunden är en fis i kosmos, men några tidningsartiklar ger den trots allt upphov till. Det är synd om inte även utländska kvalitetsserier framhålles här.

Endast tre nominerade? Visst, varför inte? Vet inte om det skulle förenkla eller försvåra för jurymedlemmarna, men för kommunikationen utåt (Seriefrämjare, journalister, gemene man) skulle det nog ha mer impakt om det bara var "gräddan" som gick vidare till en nominering.

Att juryn skulle kunna säga nej till att utse en vinnare om de anser att årets utbud är undermåligt, tycker jag låter som en bra idé. Men inget jag kan se skulle ha hänt under Urhundens levnad.


/ola

Sv: Reformera Urhunden?

mikael te skrev:

Vad gäller tredje punkten vore det förstås intressant om detta var en möjlighet. Kanske skulle det sätta press på förlagen, men jag tvivlar. Dessutom tror jag aldrig att det skulle vara bra för den svenska seriebranschen de år Seriefrämjandet skulle gå ut i pressen och meddela att det inte kom ut några bra seriealbum/-böcker förra året.

Det har varit uppe i juryn några gånger att avstå från att dela ut ett av priserna, men hittills har det varje år funnits åtminstone ett album i bägge kategorierna som vi velat belöna.

Göran Semb skrev:

Så vitt jag kan förstå måste det väl vara upp till enskilda jurymedlemmar om de tycker att verken uppfyller stadgarnas krav, så får juryn som helhet sedan bedöma den saken.

Det är precis så det fungerar.

Ola Hammarlund
http://www.olahammarlund.se/
"Homo sum: humani nil a me alienum puto."
Terentius

Sv: Reformera Urhunden?

Så har jag äntligen tid och framför allt ro att hoppa in i tråden. Hade tänkt starta en tråd när det lugnat ned sig med arbetet i butien men Mikke förekom mig.

Ursprunget till blogginlägget var min upplevelse hur urhunden håller på att bli väldigt irrelevant. Det enda som uppmärksammas är den svenska pristagaren, inte ens den SEFs egen avdelning för Urhunden talar om vem som vunnit bästa utländska eller för den delen vem som erhållit Unghunden.

Att offentliggöra nomineringarna på nuvarande sätt gör att de ignoreras av allt och alla, även av mig som skulle vilja göra något av dom. De är för många och av för dålig kvalité för att göra en skyltning och de ignoreras dessutom av media så varför offentliggöra dom? Vill man däremot att fler svenska album än vinnaren skall uppmärksammas så bör man välja ut tre album som i press releasen beskrivs betydligt mer utförligt än titel, skapare & förlag. Ge media ett färdigt kitt med beskrivning, omslag och ISBN-nummer, så att intresserade lätt kan beställa dom.

En annan tanke som slog mig när jag funderade vidare är att de två priser som delas ut speglar den svenska seriemarknaden från 1987. Skall Urhunden vara relevant så måste den spegla marknaden av idag och då är det två trender som bör uppmärksammas dels en inhemsk [återtryck] och dels en internationell [manga]. När det gäller den inhemska så kan den mycket väl vara temporär och att skapa en ny priskategori kan se dumt ut  om den bara existerar i ett par år, kanske är det bättre att istället för att införa en återtryckskategori införa ”Juryns specialpris ” eller något liknande så att man kan uppmärksamma de nya Tintinöversättningarna och dylika saker som idag faller utanför de två huvudkategorierna.

När det gäller manga så under förutsättning att den svenska trenden följer den internationella så kommer utgivningen bara att öka och öka och öka till den grad att den riskerar att trycka ut den övriga utgivningen. En annan observation är att manga i mångt och mycket består av albumserier och inte individuella album vilket gör det mycket svårare att bedöma. Eller för att uttrycka det annorlunda vilket album av Mästerdetektiven Conan är det som är nominerat? Att införa en mangakategori skulle som jag se det rädda ”bästa utländska album-kategorien” och samtidigt bibehålla en trovärdighet för själva priset. För varje år som går som SEF inte delar ut ett pris till bästa utländska album så kommer priset att förlora i trovärdighet då manga är egentligen de enda serier som säljer och som inte minst kommer ut i mängd. Att införa en mangakategori behöver ju inte betyda att en manga inte kan vinna pris i två kategorier om det är bra nog.

När det gäller att inte dela ut pris så vill jag tillägga att jag inte anser att man vissa år helt skall ställa in urhunden utan att vissa år när utgivningen i vissa kategorier inte når upp till tillräcklig hög standard [gäller som sagt inte bästa svenska album] så skall man kunna undvika att dela ut den i den enskilda kategorien. Det skulle ge priset ett helt annan tyngd på fler sätt än ett.

Jag bloggar serier och nu twittrar jag också.
"Staffars Serier är den bästa seriebutiken i Sverige... Staffan är väldigt hjälpsam och kunnig" - Martin Kellerman Rocky Magasinet 3/06
Staffars Serier

Sv: Reformera Urhunden?

En sak som jag tror dels skulle öka intresset för Urhunden och dels göra själva utdelningen intressantare är att hålla på vinnaren tills det är dags att dela ut själva priset. Givetvis kan man ju läcka till den serieskapare som har vunnit, så att den kan ha möjlighet att kommentera eller infinna sig, mediabevakningen blir med all säkerhet bättre - det är bara att jämföra med andra pris.
I övrigt så håller jag med det mesta som Staffan säger ovan.

Sv: Reformera Urhunden?

Jag håller med dig när det gäller allt, Staffan... utom just nya nomineringskategorier. Nuvarande trender med manga och återtryck bör självklart återspeglas i existerande kategorier, men behöver de verkligen egna?

Och jag vet inte riktigt vad du menar med att stadgarna "speglar seriemarknaden från 1987". Då var det amerikanska serier som var i ropet, men inte fick de någon egen kategori för det. Att manga inte riktigt går att jämföra med andra serier är inte heller något tillräckligt argument. Hur jämför man t.ex. "Persepolis" med "Watchmen" eller "Den osynliga konsten"? "Sjunde våningen", med "Gas" eller "Uti vår hage"?

Att lägga till kategorier kommer snarare att devalvera värdet/impakten på utmärkelserna än tvärtom. Tror jag i alla fall.


/ola

Sv: Reformera Urhunden?

Ola Hellsten skrev:

Jag håller med dig när det gäller allt, Staffan... utom just nya nomineringskategorier. Nuvarande trender med manga och återtryck bör självklart återspeglas i existerande kategorier, men behöver de verkligen egna?

Och jag vet inte riktigt vad du menar med att stadgarna "speglar seriemarknaden från 1987". Då var det amerikanska serier som var i ropet, men inte fick de någon egen kategori för det. Att manga inte riktigt går att jämföra med andra serier är inte heller något tillräckligt argument. Hur jämför man t.ex. "Persepolis" med "Watchmen" eller "Den osynliga konsten"? "Sjunde våningen", med "Gas" eller "Uti vår hage"?
/ola

Jag menar att mycket av resonomangen kring urhunden dvs antalet priser, nomineringsförfarandet mm bygger på en syn på "seriemarknaden" som den såg ut 1987, inte specifikt stadgarna. Att få in alla utländska album i en enda kategori urvattnar det precist lika mycket som alldeles för många kategorier. "Den som gapar efter för mycket mister ofta hela stycket" gäller både i antalet kategorier och vad kategorien innefattar.

Ola, jag vet inte om du var medvetet men alla dina exempel är individuella album vilket gör det väldigt mycket enklare att bedöma. När det gäller specifikt manga så  är albumserier där rimligen serien som helhet måste bedömas. Något som jag upplever är att bedöma äpplen och päron, nära men ändock klart annorlunda.

Framför allt tycker jag att de borde resoneras kring varför seriefrämjandet delar ut ett pris och slår det mig när jag skriver detta varför de gör det så långt in på året?

Jag bloggar serier och nu twittrar jag också.
"Staffars Serier är den bästa seriebutiken i Sverige... Staffan är väldigt hjälpsam och kunnig" - Martin Kellerman Rocky Magasinet 3/06
Staffars Serier

Sv: Reformera Urhunden?

mikke schirén skrev:

En sak som jag tror dels skulle öka intresset för Urhunden och dels göra själva utdelningen intressantare är att hålla på vinnaren tills det är dags att dela ut själva priset. Givetvis kan man ju läcka till den serieskapare som har vunnit, så att den kan ha möjlighet att kommentera eller infinna sig, mediabevakningen blir med all säkerhet bättre - det är bara att jämföra med andra pris.

Den här idén gillar jag.

Bjud in till fest där journalister får gratis alkohol så blir det nog ännu mer skriverier. :-)

Jag bloggar serier och nu twittrar jag också.
"Staffars Serier är den bästa seriebutiken i Sverige... Staffan är väldigt hjälpsam och kunnig" - Martin Kellerman Rocky Magasinet 3/06
Staffars Serier

14 Senaste redigerad av Ola Hellsten (2006-04-02 21:47:19)

Sv: Reformera Urhunden?

[email protected] skrev:

Jag menar att mycket av resonomangen kring urhunden dvs antalet priser, nomineringsförfarandet mm bygger på en syn på "seriemarknaden" som den såg ut 1987, inte specifikt stadgarna.

Okej, då förstår jag bättre (fast kanske ändå inte exakt vad du syftar på...)

Att få in alla utländska album i en enda kategori urvattnar det precist lika mycket som alldeles för många kategorier. "Den som gapar efter för mycket mister ofta hela stycket" gäller både i antalet kategorier och vad kategorien innefattar.

Visst, det har du rätt i. Men urvattnandet sker på olika sätt. Rent bedömningsmässigt kan det vara bra med fler och mer differentierade kategorier... men för medvetandegörandet i media, kommunikationen utåt etc. är det nog tvärtom. Och då måste man (precis som du säger) diskutera vilket som är viktigast av Urhundens syften.

Gissar jag. Men jag är förvisso varken journalist eller utgivare.

Ola, jag vet inte om du var medvetet men alla dina exempel är individuella album vilket gör det väldigt mycket enklare att bedöma. När det gäller specifikt manga så  är albumserier där rimligen serien som helhet måste bedömas. Något som jag upplever är att bedöma äpplen och päron, nära men ändock klart annorlunda.

Visst är det äpplen och päron, men så kan man beskriva många andra "omöjliga jämförelser" som görs i såna här sammanhang. En annan är originalalbum kontra återtryck, ett tredje är innehållsmässiga jämförelser o.s.v. Och ska man göra en specialkategori av den här anledningen så är väl "långvarig albumserie" mer logiskt än "manga"? Inte för att jag vill motarbeta manga på något sätt, men det finns många andra serietraditioner som också är svårjämförbara i så väl form som utgivningstyp.

Förresten är väl icke-mangan men Urhundenvinnaren "Bone: Den stora kokapplöpningen" ett typexempel på det du beskriver -- en längre albumserie där helheten är viktigare än det enskilda albumet.

Framför allt tycker jag att de borde resoneras kring varför seriefrämjandet delar ut ett pris

Absolut. En sån diskussion måste föras och uppdateras då och då. Som sagt håller jag med dig om de stora dragen i dina funderingar, kanske bara inte om detaljerna.

Och jag gillar också Mikkes förslag om att hålla inne med vinnartitlarna tills det är dags för prisutdelning.


/ola

Sv: Reformera Urhunden?

Jag håller med om att det är alldeles för många nominerade i varje kattegori. Ibland får jag känslan av att allt som ges ut blir nominerat. Nu vet jag ju förståss att så inte är fallet...

Tuggbuss Wallin

- Use the Batfish Robin!

Sv: Reformera Urhunden?

Så ett "lightförslag" för reformering av urhunden skulle kunna vara - färre nominerade och att avslöja vinnaren först vid utdelandet.

Ola Ha - hur tänker ni som jobbar med priset? Jag vet ju att du varit lite besviken på mediauppmärksamheten.

17 Senaste redigerad av Ola Hammarlund (2006-04-03 12:48:06)

Sv: Reformera Urhunden?

[email protected] skrev:

Ursprunget till blogginlägget var min upplevelse hur urhunden håller på att bli väldigt irrelevant. Det enda som uppmärksammas är den svenska pristagaren, inte ens den SEFs egen avdelning för Urhunden talar om vem som vunnit bästa utländska eller för den delen vem som erhållit Unghunden.

Webbplatsen är ofullständig, ja. Det skall åtgärdas.

Vad gäller antalet nomineringar, så förstår jag dig, och håller med om att det kan vara ett problem. Samtidigt innebär en reducering till säg tre nominreingar att vi måste införa någon form av extra omröstning.

Flera kategorier: tveksamt. Andra har erdan formulerat invändningarna bättre än jag.

Vi har börjat med att hålla på pristagarnamnen till strax innan utdelningen. Det är möjligt att vi tar steget fullt ut. Vi får se.

Jag sprider nu nomineringslistan till bl.a. bibliotek och förlag. Att sända ut den till pressen kräver mer, men står på önskelistan.

Och problemet med enastaka album kontra albumserier har vi börjat uppmärksamma på sistone. Det gäller inte bara manga, utan även t.ex. Tintin och Persepolis. Det är inte otroligt att vi gör en kreativ omtolkning av statuterna här.

Det är en mycket viktig diskussion som förs här, och det är jättebra att få input och idéer.

Ola Hammarlund
http://www.olahammarlund.se/
"Homo sum: humani nil a me alienum puto."
Terentius

Sv: Reformera Urhunden?

Som jag ser det är det samma trista mediarespons om det hålls till veckan innan som en månad innan - bra respons i media kan nog bara fås om det finns ett spänningsmoment - alltså att tillkännage på utdelningen - detta är ju också ett sätt att locka övriga besökare också, och skapa ett större intresse för serier som konstform. Appropå att skicka ut till media - Ola - maila mig så löser vi det...