Sv: Kategoriförslag

Visst!

Sv: Kategoriförslag

Jag är av skäl som jag angivit ovan inte med på det. Tycker "komisk" är en bättre och mer korrekt beskrivande ord. Men ni gör förstås som ni vill.

Kommer ni att göra någon distinktion och förklara varför ni använder "humor" när det gäller skämtserier och "komisk" när det handlar om "komiska äventyrsserier"?

Sv: Kategoriförslag

Kan det vara så här? Att humorserier i första hand syftar tillatt vara roliga, medan en komisk äventyrserie har äventyret som främsta existensberättigande (det vill säga att det är det faktum att teckningarna är tecknade i komisk stil, jfr dock även komedi, antik dramatisk genre som inte alls alltid var särskilt rolig (Aristofanes, Menandros), men som skilde sig från andra genrer exempelvis tragedin...)

29 Senaste redigerad av Ola Hellsten (2006-01-17 12:01:17)

Sv: Kategoriförslag

mikael te skrev:

Jag är av skäl som jag angivit ovan inte med på det. Tycker "komisk" är en bättre och mer korrekt beskrivande ord. Men ni gör förstås som ni vill.

Inte om majoriteten vill annorlunda.

Vad tycker ni andra? Ribe? Semb? Mason? Hammarlund?

mikael te skrev:

Kommer ni att göra någon distinktion och förklara varför ni använder "humor" när det gäller skämtserier och "komisk" när det handlar om "komiska äventyrsserier"?

Ja, om det blir så så kommer vi att göra en utvikning om det. (Och i så fall blir det förmodligen en hänvisning till "vedertagna begrepp" el dyl.)


/ola

Sv: Kategoriförslag

Akira skrev:

Kan det vara så här? Att humorserier i första hand syftar tillatt vara roliga, medan en komisk äventyrserie har äventyret som främsta existensberättigande (det vill säga att det är det faktum att teckningarna är tecknade i komisk stil,

Det skulle jag hålla med om i de flesta fall. Även om vissa undantag finns ("Asterix" syftar nog lika mycket till humor som till äventyr, t.ex.)

jfr dock även komedi, antik dramatisk genre som inte alls alltid var särskilt rolig (Aristofanes, Menandros), men som skilde sig från andra genrer exempelvis tragedin...)

Nja... den jämförelsen haltar lite eftersom det mer handlar om en ursprungsbetydelse av "komedi" som har förändrats sedan dess.


/ola

Sv: Kategoriförslag

Ska den här diskussionstråden klassas som komisk eller humoristisk? :-)

Insekt-polisen
Som vanligt är det inte killen på bilden som skrivit inlägget.

Sv: Kategoriförslag

Seg :-)

And now for something completely different
Ett annat förslag. Nu när vi har 'serier som blivit film' och 'serier som blivit teater', tycker jag att jag saknar 'serier som blivit spel'.

~ Love

Sv: Kategoriförslag

Love42 skrev:

'serier som blivit spel'.

Eftersom vi redan öppnat för de andra, så kanske det är något att tänka på.
Men finns det tillräckligt många exempel?
Vi har ju 'serier baserade på spel'.

Sv: Kategoriförslag

Jag är också fortfarande mycket tveksam till humorserier. "Komiska serier" är bättre, men jag gillar "skämtserie" bäst. Inte minst därför att det är ett snävare begrepp. Så många serier har humoristiska inslag att det blir en väldigt grannlaga uppgift att avgöra när inslaget är så stort att det kan användas som karakteristik på hela serien. "Skämtserie" däremot är en serie som bygger på skämtpoänger och oftast har en slutpoäng. Gränsen mellan skämtserier och andra humoristiska serier är mindre viktig än den mellan humoristiska och icke-humoristiska serier - och därför är det lättare att dra den och lättare att acceptera var den dras. Jag förstår fortfarande inte behovet av en så stor och luddig grupp som humorserier.

Sv: Kategoriförslag

mikke schirén skrev:
Love42 skrev:

'serier som blivit spel'.

Eftersom vi redan öppnat för de andra, så kanske det är något att tänka på.
Men finns det tillräckligt många exempel?
Vi har ju 'serier baserade på spel'.

Ganska många större serier, och ett flertal mindre har blivit spel. Både brädspel och datorspel.
Exempelvis:
Tintin, Asterix, X & Y, XIII, Hulken, Spiderman, Batman, Flink & Fummel, TMNT, Disney figurer, BC, smurfarna, Dan Dare etc.

~ Love

Sv: Kategoriförslag

Love42 skrev:

Seg :-)

Hey, jag är blivande bibliotekarie. Det hör till rollen att vara petimetrig. smile

/ola

Sv: Kategoriförslag

Göran Ribe skrev:

Jag är också fortfarande mycket tveksam till humorserier. "Komiska serier" är bättre, men jag gillar "skämtserie" bäst.

Jag ställde frågan tidigare i ett inlägg, men tror inte det diskuterades: Hur blir det då med serier som är roliga utan att innehålla skämt?
Jag tänker främst på Rocky här, som ju vid flera tillfällen inte skämtar direkt, utan snarare skapar en komisk situation utifrån tidigare satta referenser?

Göran Ribe skrev:

Jag förstår fortfarande inte behovet av en så stor och luddig grupp som humorserier.

Och dessutom, vems humor är det som ska få bestämma vad som är "humorserier"?

38 Senaste redigerad av Ola Hellsten (2006-01-17 16:48:01)

Sv: Kategoriförslag

mikael te skrev:

Jag ställde frågan tidigare i ett inlägg, men tror inte det diskuterades: Hur blir det då med serier som är roliga utan att innehålla skämt?
Jag tänker främst på Rocky här, som ju vid flera tillfällen inte skämtar direkt, utan snarare skapar en komisk situation utifrån tidigare satta referenser?

Där håller jag med dig. Även många av de s.k. "sofistikerade serierna" (använder någon det begreppet längre?) från 60-talet var komiska men använde sig inte av rena skämt. Satirserier balanserar också ofta på gränsen mellan att vara "skämt" och inte. Hellre "komiska serier" än "skämtserier" för min del.

Och dessutom, vems humor är det som ska få bestämma vad som är "humorserier"?

Samma person vars humor bestämmer vad som är "humoresker", "humorböcker" och "humorprogram". wink


/ola