Tråd: Admin - går inte klockan fel?

Den är väl flera minuter före...?