Tråd: GCD - Grand Comic Database

Letar efter svenska tecknare som gjorde omslagen till Stålmannen 1979-1981 och Läderlappen under samma period.
De signaturer jag sett är följande:

Läderlappen 11/1978 - omslaget är signerat av "Bosse L."?
http://www.comics.org/issue/121311/cover/4/

Signaturen "Björne" på Läderlappen 13/1978-5/1979

Signaturen "TB" på nr 12/1979?

Sen finns även signaturen "PG" som är Peter Göransson.

Någon?