Tråd: När serierna var en samhällsfara

Artikel i DN 18 september 2015
När serierna var en samhällsfara