Tråd: Ny kurs i digitala serier på Malmö Högskola

Malmö Högskola fortsätter utveckla seriepedagogiken. Nu med en internationell distanskurs i webserier. 15 HP på halvfart. För alla som går i funderingar kring att starta en webserie, eller vill nå ut till en större publik. Kursen är till lika delar teoretisk som praktisk.
http://edu.mah.se/en/Course/KK146A#Syllabus

Antagningen är nu även öppen till vår 30 HP kurs Serieteckning och visuellt berättande
http://edu.mah.se/sv/Course/KK139A