Tråd: Nytt från styrelsen

Seriefrämjandets styrelse har haft möte. Här kommer en sammanfattning av några av de saker som avhandlades.

Seriefrämjandet har börjat arbeta på att värva nya medlemmar. Det går numera att teckna medlemskap på vår webbshop, Serieaffären.se, och på mässor och liknande evenemang kommer det att erbjudas en speciell premie för nya medlemmar. En gemensam prenumerationsfolder för Bild & bubbla, Utopi och C'est bon anthology har tagits fram.

Svenskt seriearkiv har fått bidrag från Lunds kommun, som bl.a. skall användas till produktion av arkivets andra bok. Boken skall ha tema 60-tal, och innehålla intervjuer med Rolf Gohs, Janne Lundström och Börje Nilsson, samt artiklar om bl.a. Formatic press. Utgivningen är planerad till Bokmässan 2013. Man kommer också att ge ut Ebbe Zetterstads historik över svenska serietidningar som print on demand. Bland arkivets senaste tillskott återfinns en samling Illustrerade klassiker från Borås stadsbibliotek.

Årets Urhundenplaketter kommer som vanligt att delas ut på Bokmässan. Planer finns på att nästa år tillkännage nomineringarna under mer högtidliga former på Stockholms internationella seriefestival, SIS, i april.

Arbetet med Seriefrämjandets nya webbplatser fortsätter. Målet är att den nya versionen av bildobubbla.se och den nya versionen av serieframjandet.se skall vara klara till Bokmässan.

Seriefrämjandets seriescen på Bokmässan kommer i år att få större utrymme, och utgöra en del av Seriefrämjandets egen monter. Planerade aktiviteter är Urhundenutdelningen, en presentation av seriearkivet och programpunkter i samarbete med olika förlag. Mer information finns på seriescenen.se.

Styrelsen önskar medlemmarna en trevlig sommar!

Ola Hammarlund, sekreterare

Ola Hammarlund
http://www.olahammarlund.se/
"Homo sum: humani nil a me alienum puto."
Terentius

Sv: Nytt från styrelsen

Ola Hammarlund skrev:

Svenskt seriearkiv har fått bidrag från Lunds kommun, som bl.a. skall användas till produktion av arkivets andra bok. Boken skall ha tema 60-tal, och innehålla intervjuer med Rolf Gohs, Janne Lundström och Börje Nilsson, samt artiklar om bl.a. Formatic press. Utgivningen är planerad till Bokmässan 2013. Man kommer också att ge ut Ebbe Zetterstads historik över svenska serietidningar som print on demand.

HURRA!!!  smile smile smile

Sv: Nytt från styrelsen

Härligt att höra!

Sv: Nytt från styrelsen

Seriefrämjandets styrelse har haft möte. Här kommer en sammanfattning av några av de saker som avhandlades.

Arbete pågår med att förbättra medlemsvärvningen. Ett led i detta är att Seriefrämjandet deltar i fler festivaler och mässor. Vi ökar också tillgängligheten via de nya webbplatserna. Lokalföreningarna har en viktig roll och olika sätt att stödja dem diskuterades.

Varje styrelsemedlem har ett eget ansvarsområde. Dessa fastställdes till:

Johan Axelsson, kassör: ekonomi
Fanny M. Bystedt: serieskapare i SeF
Rene Engström: lokalföreningar
Jakob Hallin: Webben, system, teknik
Ola Hammarlund: sekreterare, Urhunden
Christian Kindblad: bokutgivning, försäljning inkl. Serieaffären
Liv Lingborn: SeF i Norge
Jamil Mani, vice ordförande: projekt, medlemsvärvning
Michael Scholz: akademiska frågor
Thomas Storn: Svenskt Seriearkiv, seriesamlare i SeF
Fredrik Strömberg, ordförande: Bild & Bubbla

Utdelningen av årets Urhundenplaketter sker på Bokmässan, lördag 29 september kl. 15.00 på Seriescenen. Pressmeddelandet som offentliggör mottagarna går ut tisdag 25 september. Under hösten skall en ny juryledamot efter Kristiina Kolehmainen utses.

Det första nyhetsbrevet med det nya systemet har gått ut. SeF har 12 utskick om året med det här systemet varav 6 nyhetsbrev (3 om våren och 3 om hösten) och 6 pressmeddelanden. I systemet ingår att vi kan få statistik över mottagandet och hur mottagarna klickar på de ingående länkarna etc. Utskicken kommer att ske på tisdagar.

Svenskt Seriearkiv fått ett paket med cirka 700 original av Ernie från Bud Grace. Mer kommer. Han skänker större delen av sina original till ett museum i USA, men eftersom Ernie är mycket populär i Sverige, får vi ta emot en del. Seriearkivet skall också delta i arrangemangen på Arkivens Dag 10 november.

Utställningen ”Lıvet är inget för amatörer – svenska serieskapare tolkar Strindberg” är en stor framgång och fortsätter att turnera här hemma och utomlands. Detsamma gäller hyllningsutställningen till Art Spiegelmans "Maus". Arbetet med en ny utställning, på temat Mumindalen, startar i höst.

Hans Holm har gått igenom och katalogiserat flickserier, och det skall nu bli en bok och en utställning. Som medhjälpare på projektet har han Natalia Batista.

Projektet Tusen serier har fått fortsatt stöd Arvsfonden. Projektet ordnar aktiviteter som workshops, arbete med vuxna tecknare med invandrarbakgrund och utställningar.

De första gemensamma annonserna för Bild & Bubbla, C’est Bon Anthology och Utopi inom projektet Serieboom har publicerats.

Ola Hammarlund
http://www.olahammarlund.se/
"Homo sum: humani nil a me alienum puto."
Terentius

Sv: Nytt från styrelsen

Seriefrämjandets styrelse har haft möte. Här kommer en sammanfattning av några av de saker som avhandlades.

Till ny ledamot i Urhundenjuryn efter Kristiina Kolehmainen har utsetts Kristina Arnerud Mejhammar. Kristina är doktorand i konstvetenskap i Uppsala och museilektor på Norrköpings konstmuseum.

Pressmeddelanden skall i framtiden skickas ut till medlemmarna, och inte bara till press etc.

Lokalföreningarna skall få tillgång till webbplatser till mitten av februari.

Stockholms stadsmuseum skall i januari öppna en utställning om Stockholm och serier, där SeF Stockholm är med på ett hörn. Bland annat planerar man att ordna nya stadsvandringar med Ola Hammarlund som guide.

Seriescenen på bokmässan var en succé. Fanny M. Bystedt kommer att vara i Japan vid tiden för bokmässan 2013, så Johnie Ekman kommer att sköta det praktiska under själva mässan, medan Fanny arbetar med förberedelserna.

Projektet Mumindalen har fått bidrag, och siktet är inställt på att ha en vernissage någon gång under nästa år.

SeF  har sökt bidrag till Hans Holms projekt Mer än bara tecknade prinsessor. Tanken är att det skall bli en bok om serier av och för kvinnor. Hans är expert på ämnet och har forskat på egen hand i många år.

Seriearkivet fyller 10 år 2013. Inför jubileet har startats ett projekt som bland annat syftar till att utveckla verksamheten och publicera en ny bok, på tema 1960-talet.

Projektet Tusen serier hade en utställning på AltCom och har fått en fast lokal i kulturhuset Mitt Möllan, vilket höjer dess status som del av Malmös kulturliv.

SeF  har fått stöd för att anordna Nordiska seriemöten i samband med festivaler i de olika länderna. Syftet är att utbyta erfarenheter och öka samarbetet mellan serieorganisationerna i de nordiska länderna.

Seriedatabasen har nu tre personer anställda. Samarbete har börjat etableras med Lunds Universitetsbibliotek för att kunna fotografera omslag på seriepublikationer i deras samlingar.

Det noterades att Ola Hellsten utsetts till ny teamsamordnare för Serieteket efter Kristiina Kolehmainen. SeF ser fram mot framtida samarbeten.

Styrelsen önskar alla medlemmar och andra en god jul och ett gott nytt serieår!

Ola Hammarlund
http://www.olahammarlund.se/
"Homo sum: humani nil a me alienum puto."
Terentius

Sv: Nytt från styrelsen

Seriefrämjandets styrelse har haft möte. Här kommer en sammanfattning av några av de saker som avhandlades.

Det senaste nyhetsbrevet gick ut i slutet av januari. Nästa går ut i mars.

Årsmötet kommer att äga rum på Stockholms Internationella Seriefestival, SIS, 27–28 april. Närmare detaljer om tid etc. kommer.

Urhundens lista över 2012 års seriealbumutgivning är klar och ligger uppe på webben. För första gången är svenska album i majoritet. Nytt för i år är att nomineringarna skall offentliggöras på Stockholms internationella seriefestival.

Årsberättelsen skall i framtiden innehålla statistik över SeFs verksamhet. Detta är på begäran från våra bidragsgivare, man bör även vara av intresse för medlemmarna.

Vi har fått stöd från Region Skåne och Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) för att genomföra ett projekt för att utveckla vår hantering av uppdrag för människor som på olika sätt arbetar med tecknade serier. Vi väntar för närvarande på besked på ytterligare ansökningar.

Vi har fått stöd för att göra en förstudie för att undersöka möjligheterna till ett Seriecenter i Stockholm. En lämplig projektledare ska tillsättas och projektet ska sättas igång. Posten som projektledare skall tillsättas så snart som möjligt. Flera personer har anmält intresse.

Förarbetet för festivalen I Seriernas Värld 2013 har börjat. Lovisa Witt är återigen projektledare.

I år är vi officiella medarrangörer till Stockholms Internationella Seriefestival i slutet av april och står för att bjuda in internationella gäster till festivalen. Fredrik Strömberg ansvarar för detta.

Vi genomförde projektet Gare du Nord på seriefestivalen i Angoulême i månadsskiftet mellan januari och februari. Fredrik Strömberg var projektledare och koordinerade vår insats som gick ut på att lyfta fram svenska serier i den franska myllan.

Vi har beviljats ett mindre stöd från Nordisk Kulturfond för att genomföra ett nytt projekt, Nordic Comics Alley till MoCCA-festivalen i New York som i år inträffar 6–7 april. Även här handlar det om att marknadsföra svenska serier för en internationell publik och utveckla samarbeten.

Vi planerar att fortsätta med den framgångsrika Seriescenen på Bokmässan i Göteborg. Eftersom Fanny Bystedt, som är projektledare, kommer att vara bortrest under hösten kommer en del av arbetet skötas av Johnie Ekman, projektassistenten. Fanny avser dock att sköta planeringen.

Josefin Svenske är projektledare för utställningen Mumindalen. Projektet utgår från Tove Janssons Mumin och handlar om att lyfta fram samtida serieskapare i Norden.

Anders Johansson är koordinator för Strindbergsutställningen och fortsätter att boka in den på olika platser. Den kommer att visas i Vallentuna 25 feb – 28 mars och därefter Laholm 1 april – 1 juni.

Utställningen Mus Mouse Maus betraktas som avslutad i Sverige men finns tillgänglig att beställa om intresse dyker upp. Samarbetspartnern i Frankrike fortsätter att arbeta med utställningen och fler visningsplatser kommer till.

För att utveckla Seriearkivets verksamhet och fira dess 10-årsjubileum år 2013 genomförs projektet Framtidens seriearkiv. Det ska bland annat produceras en bok, en utställning (”Sveriges seriehistoria”) som bygger på Fredrik Strömbergs bok, ”Swedish Comics History”, en folder, med mera. Det kommer även att hållas en invigning av en skylt vid arkivet den 30 november. Jamil Mani är projektledare.

Projektet med Seriedatabasen Yggdrasil rullar på under Projektledare är Jakob Hallin. Projektet går ut på att samla och systematisera information om serieutgivningen i Sverige.

Den senaste serieaftonen i Malmö hölls så sent som den 14 februari och hade Don Rosa som tema. Fredrik Strömberg prövade en ny form för aftonen, vilken visade sig vara lyckad, och evenemanget höll på omkring tre timmar (!).

Projektet Tusen Serier, med Mattias Elftorp som projektledare, har numera en lokal på Mitt Möllan i Malmö där det hålls workshops och visas utställningar.

Vi har beviljats stöd för att arrangera ett nordiskt seriemöte. Det handlar om att samarbeta med våra systerorganisationer i andra nordiska länder, troligtvis genom konferenser. Projektledare är Jamil Mani.

Vi har fått stöd för att driva projektet Serieresidens som handlar om att tillhandahålla ateljéplatser för serieskapare i Norden och främja utbyten och samarbeten. Det visade sig att våra finska kollegor har ett liknande projekt, som kallas Cune, och därför samarbetar vi med dessa två projekt.

Ola Hammarlund
http://www.olahammarlund.se/
"Homo sum: humani nil a me alienum puto."
Terentius

Sv: Nytt från styrelsen

Ola Hammarlund skrev:

Svenskt seriearkiv har fått bidrag från Lunds kommun, som bl.a. skall användas till produktion av arkivets andra bok. Boken skall ha tema 60-tal, och innehålla intervjuer med Rolf Gohs, Janne Lundström och Börje Nilsson, samt artiklar om bl.a. Formatic press. Utgivningen är planerad till Bokmässan 2013. Man kommer också att ge ut Ebbe Zetterstads historik över svenska serietidningar som print on demand.

Hur ser det ut nu för tiden, har Seriearkivets andra bok publicerats och Zetterstads historik tillgängliggjorts? Hittar inget om det på SeF:s hemsida.

Sv: Nytt från styrelsen

Båda två är under arbete.

Ola Hammarlund
http://www.olahammarlund.se/
"Homo sum: humani nil a me alienum puto."
Terentius