Tråd: Comiquiz 2012

Comiquiz är en årlig lagtävling i seriekunskap för deltagare från hela Norden. Deltagande lag får sig frågorna tillsända i förseglade kuvert som de får öppna på tävlingskvällen. När tävlingstiden är slut, ringer man in svaren till arrangörerna på telefon. Alla hjälpmedel i form av böcker, Internet etc. är tillåtna.

Stockholmslaget har åtagit sig att arrangera 2012 års upplaga av Comiquiz och inbjuder härmed alla intresserade lag att delta.

Tävlingen äger rum på kvällen lördagen 24 november.

Anmälningar skall vara arrangörerna tillhanda senast måndag 5 november.

Varje anmälan skall innehålla

lagets namn
kontaktperson
vanlig postadress (för frågorna)
e-postadress (för övriga kontakter)

och skickas till

Ola Hammarlund, [email protected]

Ola Hammarlund
http://www.olahammarlund.se/
"Homo sum: humani nil a me alienum puto."
Terentius

Sv: Comiquiz 2012

Jag vill bara påminna alla intresserade om att deadline för årets tävling är 5 november. Sätt samman ett lag och anmäl er!

Ola Hammarlund
http://www.olahammarlund.se/
"Homo sum: humani nil a me alienum puto."
Terentius