Tråd: K3Comics

Kursen Serieteckning och visuell berättande presenterar studentarbeten på bloggen K3Comics. Webbserier och så småningom även uppsatser och andra arbeten. Adressen är http://wpmu.mah.se/k3comics