Tråd: Thorgal-universum expanderar

...med -- till att börja med -- albumserier om Kriss och Ylva (Louve). De kommer i Fantomen under nästa år; jag sitter just nu och översätter första albumet med Ylva, som kommer i nr 6-7/2012. Leif Bergendorff har hand om Kriss, så där vet jag inte mer än att den kommer.

Det är nya skapare som tar hand om de serierna, men av de första 8 sidorna av Ylva att döma håller de sig ganska väl till seriens ramar och traditioner.