Tråd: Inbjudan Comiquiz 2010

Comiquiz är en årlig lagtävling i seriekunskap för deltagare från hela Norden. Deltagande lag får sig frågorna tillsända i förseglade kuvert som de får öppna på tävlingskvällen. När tävlingstiden är slut, ringer man in svaren till arrangörerna på telefon. Alla hjälpmedel i form av böcker, Internet etc. är tillåtna.
Stockholmslaget har åtagit sig att arrangera 2010 års upplaga av Comiquiz och inbjuder härmed alla intresserade lag att delta.

Tävlingen äger rum på kvällen onsdag 10 november.

Anmälningar skall vara arrangörerna tillhanda senast måndag 25 oktober.

Varje anmälan skall innehålla

lagets namn
kontaktperson
vanlig postadress (för frågorna)
e-postadress (för övriga kontakter)

och skickas till Ola Hammarlund, [email protected]

Ola Hammarlund
http://www.olahammarlund.se/
"Homo sum: humani nil a me alienum puto."
Terentius

Sv: Inbjudan Comiquiz 2010

Jag vill bara bumpa den här tråden och påminna om att alla som vill är välkomna att anmäla ett lag till årets Comiquiz, som alltså äger rum på kvällen 10 november. Sista anmälningsdag är fortfarande 25 oktober.

Ola Hammarlund
http://www.olahammarlund.se/
"Homo sum: humani nil a me alienum puto."
Terentius

Sv: Inbjudan Comiquiz 2010

För att så många lag som möjligt skall hinna anmäla sig, så förlänger vi anmälningstiden. Sista anmälningsdag för de lag som vill delta är nu söndag 31 oktober.

Varje anmälan skall innehålla
lagets namn
kontaktperson
vanlig postadress (för frågorna)
e-postadress (för övriga kontakter)

och skickas till

Ola Hammarlund, [email protected]

Tävlingen äger rum 10 november.

Välkomna att delta!

Ola Hammarlund
http://www.olahammarlund.se/
"Homo sum: humani nil a me alienum puto."
Terentius