Tråd: Kan vi inte ge GoogaMooga en egen avdelning?

Jag menar, för alla de 150 trådarna på "Snacket" som handlar om gamla musiker...