Tråd: Forskning/skriver material om Ulf Lundkvists "Assar"

Hej,

nygammal på forumet och ytterst tacksam för hjälp och input. Jag har företagit mig att skriva en C-uppsats i litteraturvetenskap om Ulf Lundkvists Assar; detta skall göras inom ramen för en kurs som behandlar maktbegreppet i litteraturen, såsom det har beskrivits och undersökts av framför andra  Michel Foucault. Således kommer uppsatsen att problematisera och behandla "makt" i olika sammanhang, förenklat, hur den yttrar sig och definieras i Nollberga. Här tänkte jag - och jag är alltså precis i uppstartsskedet och har på inga sätt ristat samtliga frågeställningar i sten - fokusera på Razor och Baron Bosse, och deras olika metoder för att skapa och upprätthålla makt i någon mån, över sin omgivning; om man så vill, deras respektive härskartekniker.

En undersökande översikt över hur statsskicket (i den mån man kan tala om något sådant) i Nollberga har utvecklats under åren vore också, inbillar jag mig iallafall, givande.

Åtminstone tänkte jag börja där. Jag har förstått att den svenska serieforskningen (och i detta lägger jag på inga sätt några värderingar) är relativt smal, och att den heller inte är en egen akademisk disciplin utan får rymmas på olika grenar inom humanioran . Nu rör det sig ju inte heller här om forskning på någon högre nivå utan alltså en C-uppsats, men ambitionsnivå vad gäller källredovisning och så vidare är ju ändå hög - därför känns det oerhört futtigt att jag inte har hittat någonting alls vad gäller sekundärlitteratur om Assar att ta avstamp i (frånsett förord, recensioner och kortare essäer/krönikor).

Det är mycket möjligt att jag begår något kardinalfel när jag letar, men kan det alltså vara så att det inte har skrivits mer i akademiska sammanhang om Assar - som ju alltså har gått i DN sedan 1990 och är välkänd på gränsen till det folkliga - än vad jag har snokat fram? Det vore fantastiskt om någon ville och kunde peka mig i rätt riktning vad gäller detta. Faktum är att det vore alldeles underbart. Tack på förhand!

"All makt åt de onda!"

Sv: Forskning/skriver material om Ulf Lundkvists "Assar"

Du kan kanske ta upp hur Bimbo skapar makt genom att skapa en institution och hur makten försvinner med identiteten (institutionen).

/ Jonas

Det finns två sorters vansinne, det ena och det andra... ... yikes big_smile

Sv: Forskning/skriver material om Ulf Lundkvists "Assar"

Nog borde det ha skrivits något om Assar tycker man, men jag kan inte heller komma på något. Nuförtiden brukar ju uppsatser läggas ut på Internet som Open access, har du bett ditt universitets-/högskolebiblotek om hjälp?

Dessutom: inom Sef vill vi gärna ha koll på vad som skrivs om serier på akademisk nivå. Hör gärna av dig till oss när du är klar!

Ola Hammarlund
http://www.olahammarlund.se/
"Homo sum: humani nil a me alienum puto."
Terentius

Sv: Forskning/skriver material om Ulf Lundkvists "Assar"

Bild & Bubblas index ger vid handen följande artiklar, som kanske kan vara ett steg på vägen:

Lundkvist, Ulf [1952-]

Mannen med näsan luktar på livet [34-36 B&B 4/1982]
Ulf Lundkvist är rolig över disk [28-31 B&B 1/1990]
Allting kretsar kring det oansenliga [38-47 B&B 5-6/1997]
Vy från en korvkiosk [10 B&B 1/1998]
Nollställd i folkhemmet [16 B&B 1/1998]
Den svenska Galago-generationen – Fyra tecknares serier skärskådas [16-25 B&B 4/1998]

Sv: Forskning/skriver material om Ulf Lundkvists "Assar"

Tack samtliga, för snabba svar!

Isegrim: Det låter inte alls som en dum infallsvinkel...

Ola: Hittar alltså inget i de databaser som jag vanligtvis använder mig av i anknytning till SU, eller på webben, men det är klart att man kan ha missat något ändå... Och givetvis hör jag av mig när och om uppsatsen blir färdigskriven.

David: Novis som jag är i "söka-efter-texter-om-svenska-serier"-sammanhang hade jag helt förbisett Bild & Bubbla, stort tack för din iakttagelse! Får väl helt enkelt acceptera att inga strikt akademiska texter har producerats om Nollberga, men dessa artiklar ska jag snoka reda på och läsa med stort intresse...

Baknummerförsäljningen kan man ju nyttja, annars antar jag att enstaka nummer finns på Serieteket och liknande?

Mvh, Albertobalsam

Sv: Forskning/skriver material om Ulf Lundkvists "Assar"

Albertobalsam skrev:

Baknummerförsäljningen kan man ju nyttja, annars antar jag att enstaka nummer finns på Serieteket och liknande?

De universitetsbibliotek som kräver in pliktex ska ha full uppsättning av B&B likväl som andra tidskrifter. Bibliotekarien på din institution bör kunna hjälpa dig med information om det, eller så kan du själv gå in på libris.kb.se och söka på Bild & Bubbla -- eller använda min sökning, om länken funkar: http://libris.kb.se/bib/8261594

Sv: Forskning/skriver material om Ulf Lundkvists "Assar"

Tusen tack Göran!

Mvh, Albertobalsam