Tråd: Tecknarskolans seriekurs

Nu har vi på tecknarskolan.se gjort färdigt vår femte kurs som tar upp; serier, concept art, bildberättande, manus, historik och mycket mer.
Tecknarskolan.se är ett omfattande digitalt läromedel som börjar med tecknandets grunder och kommer in på olika former av utövande. Vi riktar oss mot något äldre elever på en lite högre akademisk nivå, där vi förmedlar mer avancerade tekniska grepp och den professionella tecknarens tankar och metoder. Vår seriekurs går lite djupare än bara flgurer och bildvinklar och förmedlar tekniker och metoder för den som vill göra en egen serie men vi har också strukturerat kunskapen för den som är mer teoretiskt intresserad av ämnet. Välkomna in och titta på vår öppna sida. www.tecknarskolan.se
Gösta Lindwall

Sv: Tecknarskolans seriekurs

Mycket intressant. Men det sorterar nog under reklam

Åke Forsmark - Moderator

--------------------------------
        Gamle Gråskägg
        Hemsida -> http://www.forsmarx.se
        Blogg     -> http://forsmark-stralandetider.blogspot.com