Tråd: Svensk översättning av "Brownie Charles" i Snobben?

I början av 1990-talet förekom i serien Snobben figuren Peggy Jean som ett slags Charlie Browns/Karls sommarförälskelse. Ett av hennes särmärken var att hon kallade Charlie Brown för "Brownie Charles" sedan han i sin nervositet presenterat sig så. Känner någon till om det finns en vedertagen svensk översättning av detta "Brownie Charles" (motsvarande "Kalleponken" för det "Chuck" som Peppiga Pia brukar använda)? Jag läste inte Expressen eller annan Snobbenbärande dagspress vid denna tid och vet inte hur de löste denna översättning; det måste ju rimligtvis ha rört sig om något slags förvrängning av namnet Karl, men vilken?