Sv: Att leva på sitt tecknande? Teckna för miljoner!

;-) Tyckte att det lät väldigt likt deras rekommenderade utpris lista.
Generellt sett är den svår att upprätthålla gentemot förlagsbranschen men riktlinjerna är relativt nära de priser som finns att få inom illustration/serier gentemot reklambranschen.

Hade vart intressant att se på förlagens riktprislistor för beställningar. Men det får man vanligtvis inte. För inte att förglömma är det Marknadens/Beställarnas riktlinjer som i slutändan gäller det är det som leder till om de kan eller inte kan beställa för att förverkliga projekt i den omfattning de önskar.

Saker som kan avgöra prisdifferenser mellan leverantörer/upphovsmän är vilken kvalitet och efterfrågan de levererar, hur bra de håller sig till deadlines. Vilket eget krav de har på sig för att leverera Original. Dvs om Originalet ska lämnas som Dia, påsikt, inscannat och eller retuscherat samt tillagd ICC-profil för färgmatchning enl Beställarens egna ICC-profiler.

(Här särskiljer jag Original från Bild:
Bild - illustrationer, teckningar, konstverk, collage, fotografiska verk och fotografiska bilder.
Original - den bild upphovsmannen i analog eller digital form skapar som förlaga och som levereras till köparen.)

Det går alltså inte att dra en jämn prisbild överlag. Alla har inte samma förutsättningar till leverans, kunskap om digital bildretuschering mm. Förlagen idag ställer högre krav och mer vanligt leverans i digital form.

Senaste beställningen jag själv fick var bilder som skulle levereras i digital form 1:1 i 300dpi med tillhörande fördefinierad ICC profil. Detta för ett fastpris per bild i ett publikationssammanhang.

Just nu sitter jag med en annans kunds material och gör retuscheringar samt roterar bilderna efter inskanningar. Detta trots att bilderna lämnades för inskanning till en reprofirma som lovade bra kvalitet för en relativt dyr kostnad. Visst färgmässigt är det ok men så förbenat mycket damm och skräp i bilderna som inte fanns med på illustrationerna innan. (Alla enl egen utsago professionella leverantörer är inte att lita på)

Alltså kravet på bra levererade original varierar kraftigt. Alla vill inte betala för den tid eller det pris som rekommenderas. De vill vanligtvis bara ha en klumpsumma för att se att projektet håller budgeten Och om förlaget beställer mer eller mer regelbundet lägger beställningar förutsätter det nästan marknadsmässigt ett billigare pris. Det är en indikation på att beställaren är en god beställare samt en riktlinje att man levererar bra. Med detta vill jag INTE säga att man ska sälja sig för publikationssammanhanget. Men det måste finans en rimlighet i priset förhållandevis till arbetets omfattning. Där går det aldrig att dra allt över en jämn kant. Då får de som gör ett bra jobb uselt betalt medan de som gör dåliga jobb får bra betalt.

Ex ett jobb som jag utförde förra året omfattade 70 illustrationer vilket jag färdigställde på 2 dagar. Det motsvarade 56.000 + moms. Det är bra betalt anser jag. Hade jag följt den rekommenderade listan hade det motsvarat 245.000 + moms. Visst jag hade blivit glad om det vart reellt men det är det inte. Kunden/Förläggaren hade aldrig betalat detta. Och om man tittar lite syniskt på det 28.000 + moms för en dags arbete är inte så pjåkigt eller? Självklart grundar detta sig på min införskaffade kunskap att illustrera och hur jag kan leverera ett original.

Jag menar inte med detta för att attackera dig Malin. Hoppas du inte tar det så.

Jag är bara inte överförtjust i ST och deras missvisande prisrekommendationer. Det går aldrig att dra allt över en kant.

www.uddatorp.se - Ett bra stöd för dig som söker illustratör!

Sv: Att leva på sitt tecknande? Teckna för miljoner!

Haha, jag förstår inte hur jag skulle kunna ta dina berättelser om dina egna erfarenheter som en attack.

Det viktigaste är väl att man både blir nöjd med sin ersättning (att det inte gör ont att jobba) och att man undviker gratisjobb som regel. Det sistnämnda eftersom det drar ner ersättningen för serietecknare i allmänhet. Att scanna, arbeta digitalt och fixa med ICC-profiler är väl såklart något man ska ta betalt för, precis som alla delar i arbetsprocessen. Men jag tycker inte att man ska behöva lägga sig på en låg prisnivå för att man arbetar snabbt. Menar inte att 56.000 kr för två dagars arbete är lågt! Talar utifrån min egen arbetstakt, vilken är snabb. Det betyder inte att resultatet blir dåligt utan att jag är säker i processen och vissa delar av den går mycket snabbt för mig.

Huvudpoängen med listan är väl att många tecknare ska kunna referera till den när de förhandlar så att vi gemensamt ska kunna höja de ofta för låga ersättningarna.

Sv: Att leva på sitt tecknande? Teckna för miljoner!

Vad bra att du inte tog det som en attack ;-)

Att sätta i system att undvika gratisjobb gynnar hela branschen. Det finns allt för många medvetna beställare som vill ha gratisjobb för att de vet att de kan få det från de upphovsmän som behöver meriterna. Att börja sin prisbild från 0 kr är det sämsta man kan göra. För det är alltid svårt att höja priser senare. Det inser man senare. Att popularitet ökar prisbilden är förståeligt men gratisjobb ökar inte populariteten varken från andra yrkesverksamma eller från beställare. En beställare som har möjligheten att få likartad kvalitet till ett "billigare" pris kommer alltid finnas. Det viktigaste är att inse att man är originell i sitt egna tänkande och skapande det är här den immateriella rätten träder in och som skäligt borde erläggas skäligt pris för i sitt sammanhang som det ska användas till.

För en som är en dålig förhandlare så kan listan ge motsatt effekt och skrämma bort presumtiva kunder.

Det är viktigt att sätta upp en EGEN PRISBILD som är rimlig utifrån ens egna omkostnader och uppskattning av det egna marknadsvärdet samt vilket pris som är möjligt att sälja in. För det handlar tillslut om att få rimligt många uppdrag att man ska kunna överleva på tecknandet men även en viss del för att utvecklas både tekniskt samt hur man kan leverera original. Den egna marknadsföringen är inte heller att förglömma men den bästa reklamen en upphovsman har är tidigare publicerade verk att referera till samt tillhörande tidningsartiklar om denne och dess verk. Överskjutande vinst handlar enbart om hur man förvaltar det förtjänade kapitalet.

www.uddatorp.se - Ett bra stöd för dig som söker illustratör!

Sv: Att leva på sitt tecknande? Teckna för miljoner!

En fundering...
Om man har gjort en maskot till en tidning, vad kan man tänkas få betalt för varje gång de publicerar den? Räknas det som en vanlig illustration även fast det blir ett slags varumärke?
Någon som har erfarenhet i detta ämne?
/Kristian

Sv: Att leva på sitt tecknande? Teckna för miljoner!

Någon som vet vart man ska vända sig för att få bra pris-rekomendationer då?

Sv: Att leva på sitt tecknande? Teckna för miljoner!

Till Svenska Tecknare.
http://www.svenskatecknare.se/

Bli medlem i Seriefrämjandet!
Vill du veta mer?

KLICKA HÄR!

Sv: Att leva på sitt tecknande? Teckna för miljoner!

Tackar Agneta!

33 Senaste redigerad av Mojo (2009-09-16 19:55:25)

Sv: Att leva på sitt tecknande? Teckna för miljoner!

Helt missat ditt inlägg här Kristian, Det finns olika sätt att debitera för en maskot. Vad man ska göra klart för sig är vilken rättighet man ska överlåta om någon och till vad.

Att överlåta eller upplåta är frågan men också hänger detta ihop med det avtal man väljer att skriva eller inte. Har man inget avtal kan man hänvisa till Upphovsrättslagen för gällande regler hur bildanvändandet ska tolkas. Dock är det bra om det på faktura eller kvitto vid köp framgår vid vilken form bilden köpts.

Överlåta ger köparen rätt att använda nyttja och ibland ändra i bilden till det man skrivit i avtal finns inget skrivet som begränsar blir det svårt att yrka någon begränsning i efterhand. I avtal kan man som tecknare binda köparen att ändringar får endast utföras av upphovsmannen, dock viktigt att det framgår.

Upplåta innebär att man upplåter en avtalad rätt om nyttjande av bilden (kan likställas vid licensiering och ibland royalty detta kan man även likställa med "engångspublikation") men man kan även formulera det för i vilken omfattning och bruk figuren får nyttjas. Alla annan användning kan bli diskussion för laglig bedömning och rätt.

Viktig sak att tänka på är preskription. Om man misstänker ett intrång i upphovsrätten är det viktigt att man påtalar detta för motparten inom tio år från det att bilden först såldes eller togs i bruk. Annars kan man riskera att ersättningsanspråk inte kan göras gällande. Men det förutsätter även att man vetat om intrånget från början så det blir i sig en rättslig bedömning, vid sådant läge där man inte vetat om det från början utan först när intrånget påtalas får rätten göra en bedömning om preskriptionen ska gälla. Förutsatt att det inte gått tio år från påtalandet till man tar upp saken i en rättslig process.

Enligt BUS (samma paraplyorganisation som ST och STIM mfl) har de en rekommenderad prissättning där upphovsmannen garderas om minst 10% på all försäljning om figuren ska användas för att sälja en produkt och utgör en huvudsaklig del av marknadsföringen. Enligt BUS är friköp ovanliga och vid de fall de tillämpas brukar upphovsmannen tillförsäkras minst 200 - 300 000kr per bild.

Ett annat räknesätt där en % uppgörelse inte kan nås mellan parterna är att upphovsmannen ersätts med 30 000 kr per år och bild.

Ska ni driva en process själva om den skulle uppstå räkna med att det blir dyrt. Kom ihåg att alltid framlägga i målet allt ni kan. Läste nyligen en dom om en tecknare vars bild blivit publicerad i en tidning som faktiskt vann rättegången men han hade glömt att yrka ett ersättningsanspråk ...  Man kan lätt utgå från att en rättsprocess kan komma att kosta ca 3-400 000kr och ta ca 2 år i anspråk. När man tänker så att det faktiskt kan hända är det viktigt att inte sätta sin prislapp för lågt för då processar man vanligtvis mot sin motpart som omsatt pengar på ens egna verk och kan använda dessa pengar i en process mot upphovsmannen.

Jag har sett flera olika prissättningar och prismodeller av professionellt verksamma illustratörer för liknande uppdrag som du beskriver och har själv sålt bilder på liknande sätt. Vill du ha lite vägledning utifrån en närmare beskrivning Kristian är du välkommen att höra av dig till mig så ska jag svara dig i mån av tid.

www.uddatorp.se - Ett bra stöd för dig som söker illustratör!

34 Senaste redigerad av Kristian Hägglund (2009-09-16 14:02:04)

Sv: Att leva på sitt tecknande? Teckna för miljoner!

Ursäkta Mojo, missat ditt svar helt smile

Tackar för den utförliga beskrivningen och råden!

När jag var i kontakt med Svenska Tecknare sa dem att det var praxis att maskotar köps loss och att grundpriset för en maskot låg på 650 kr + moms som lägsta timarvode. Sedan berodde resten av arvodet på hur stort nyttjande som ska ske av maskoten.
BUS ger ju inte riktigt samma råd där...
Hur ska jag tänka där?

Sv: Att leva på sitt tecknande? Teckna för miljoner!

Det som är lite lustigt är att BUS och Svenska Tecknare båda faller under Copyswede, likaså STIM att det kan råda olika åsikter om värdet kan bero på att det finns väldigt vag uppfattning om vad ett upphovsrättsligt värde är värt. Man har helt enkelt inte tydliga avtal som ger en generell bild av värdet.

Att värdet kan vara olika beror mycket på omfattning och bruk. Något man tyvärr själv får göra en generell uppskattning av.

Exempelvis en maskot för OS eller VM arrangemang kan ha ett betydligt högre värde än en maskot för Uppfinarjockes verkstad eftersom man kan anta att förutsättningarna för att nyttja och marknadsföra maskoten sker på helt olika ekonomiska och marknadsföringsmässiga villkor. Man kan också förutsätta att Uppfinnarjockes verkstad inte har internationell spridning så som OS eller VM har. Målgruppen är helt enkelt vidare på de senare samt att dessa troligen dessutom säljer produkter med maskoten tryckt på medans föregående enbart kanske nyttjar det för att varumärkesplacera sig bättre.

Dock kan man anta att spridningen av maskoten för Uppfinnarjockes verkstad har längre livslängd.

Kom ihåg att för kundens del är det viktigt att man har givit en tydlig offert om vad som köps och att man även har angivit detta på fakturan för att undvika onödiga och mycket kostsamma processer.

Vid samtal med min jurist i ett specifikt sammanhang och som är inriktad på varumärkesrätt och upphovsrätt har de sett en licensersättning motsvarande 3-15% av försäljningsintäkterna i olika uppgörelser. Om figuren kan komma att säljas för olika produkter kan detta vara värt att räkna på som ett underlag.

Saker som kan öka värdet är om ditt namn har god renommé om din stil kan vara så pass bra att den faktiskt bidrar till försäljningsframgångar.

www.uddatorp.se - Ett bra stöd för dig som söker illustratör!

Sv: Att leva på sitt tecknande? Teckna för miljoner!

Låter som om priser är högst personliga och varierande! Så det är nog bäst att göra egna uppskattningar, med rekommendationer som grund kanske.
Man blir väl säkrare på det där med åren antar jag smile