1 Senaste redigerad av mikke schirén (2006-05-10 06:58:41)

Tråd: Skribenter i B&B som inte ska ha med material på wikin

Jag kommer fylla på listan efterhand i denna första post.

Skribenter som har sagt ifrån eller som vill ha betalt om vi lägger in material från dem i seriewikin:

* Daniel Atterbom

Sv: Skribenter i B&B som inte ska ha med material på wikin

Vad innebär det här? Att man inte ens får ha med citat, på något stycke?

Ethno-postmodernism in an Albert Speer pattern dominates.

Sv: Skribenter i B&B som inte ska ha med material på wikin

Lista över seriewikins fiender
1. Daniel Atterbom

I scream, you scream, we all scream for heroin!

Sv: Skribenter i B&B som inte ska ha med material på wikin

Information är fri, formuleringar är det inte. Enkel tumregel.

Sv: Skribenter i B&B som inte ska ha med material på wikin

Vad David sa. Men att sno texter och bara göra "friseringar" av formuleringarna är inte heller tillåtet.

För att elaborera lite: Det är grundlagsskyddat att man får citera vem som helst, men då ska det handla om kortare stycken, det ska vara relevant i sammanhanget, omfattningen ska vara relevant, det ska återges ordagrant ner till minsta kommatecken, och det ska framför allt anges som citat.

Vi får inte sno hela eller delar av Daniels artiklar i längre mängd än "citat-praxis" tillåter, och vi får inte göra det utan att ange det som citat.

Vilket jag tycker är helt okej. Daniel är knappast någon "fiende" till Seriewikin för det.


/ola