Tråd: Serieböcker 2015

Listan över serieböcker utgivna under 2015 är klar: http://urhunden.se/2016/02/26/seriebocker-2015/

Ola Hammarlund
http://www.olahammarlund.se/
"Homo sum: humani nil a me alienum puto."
Terentius