Tråd: Criptografi [sic!]

Min serie (mm):

http://criptografi.blogspot.se

Kommentera gärna, här eller på bloggen.