Tråd: Val på Seriewikin 2011; Nominera kandidater före 5 juni

Seriewikin växer så det knakar och därmed växer även kraven på administration och organisation. Inspirerade av liknande webbplatser som Wikipedia, inför vi (sent omsider, men ändå) fria val. Från och med nu är det användarna som avgör vem som ska vara redaktör eller ansvara för andra områden.

Ansvaret för de olika områdena är i regel inte särskilt betungande. Givetvis är det fortfarande så att det är samtliga användare som gemensamt bidrar med innehåll, kommer överens om praxis och avgör meningsskiljaktigheter. Det är när saker och ting behöver tas tag i eller styras upp som redaktörerna och de andra ansvariga klampar in.

Vill du bli en av de tre redaktörerna? Eller ta över en annan ansvarspost? Eller har du förslag på vem som skulle passa bra? Följ länken, registrera dig som användare (om du inte redan gjort det), och lägg ditt förslag före den 5 juni!

http://seriewikin.serieframjandet.se/in … nominering