Tråd: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

I mitten av december uppstod en smärre konflikt bland användare på Seriewikin, en konflikt som främst handlade om privatpersoners eventuella rätt att slippa figurera på webben. Det hela eskalerade tyvärr till ett en häftig ordväxling mellan flera användare som även spillt över till andra ställen.

Med styrelsens goda minne har Seriewikins redaktörer fattat beslutet att bifalla två enskilda användares begäran om att strykas ur Seriewikin. Vi kan först konstatera att vi inte brutit mot någon lag genom att publicera sådan information om personer, då den inte kunnat rubriceras som ”kränkande” eller på annat sätt utlämnande. Vår slutsats är alltså att vi måste väga hänsyn mot allmänintresse. I de här fallen har vi sett allmänintresset för dessa personer som ringa och bifallit begäran.

Det är dock tveksamt om vi kan visa en sådan hänsyn till publicerade serieskapare och förläggare. Dessa är redan ute i offentligheten via sina verk, vilket i sig innebär ett visst allmänintresse. Ett flertal av dem finns dessutom redan nämnda i bibliografiska och biografiska texter. Det får bli en bedömning från fall till fall om och när en sådan formell begäran om strykning skulle inkomma.

Proceduren om man vill bli struken måste bli enklare, är en slutsats vi redaktörer dragit. Numera kan man kontakta direkt redaktionen på e-postadresen seriewikin (at) serieframjandet.se om man har något att framföra. På förekommen anledning vill vi understryka att raderingar utan föregående diskussion, av hela artiklar eller längre textstycken, i regel betraktas som sabotage eller vandalisering i wikisammanhang – så även här. Vi anser inte att det är rätt sätt att arbeta i ett kollektivt projekt utan försöker hellre diskutera oss fram till en kompromiss.

Diskussionen gick som sagt överstyr, något som vi redaktörer vill ta på oss en del av skulden för. Med facit i hand borde vi ha satt ner foten tidigare, varit synligare i diskussionen och lättare att kontakta. I framtiden kommer personangrepp och liknande konsekvent att raderas. Det har även framförts önskemål om att vi ska beakta hur användare bär sig åt på andra delar av webben. Redaktörerna är dock eniga om att våra eventuella disciplinära åtgärder endast kan baseras på hur folk beter sig inom Seriewikins ramar.

Våra lösningar kommer förstås inte att uppskattas av alla, men vi har försökt att beakta alla åsikter.

Ovanstående är en sammanfattning av det fullständiga uttalandet, som kan läsas här: http://seriewikin.serieframjandet.se/in … raderingar

Seriewikins redaktörer:
Andreas Eriksson, David Haglund, Ola Hellsten

2 Senaste redigerad av Thomas E (2010-02-01 09:17:58)

Sv: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

Jag tycker att beslutet/uttalandet låter bra. Välkommen till internet, nu när ni bestämt er för att inte tillåta personangrepp och liknande som är mycket vanligt överallt på nätet.

Jag tycker en del i uttalandet är begränsat. Det gäller enbart hela raderingar av artiklar. Själv har jag blivit hotad och trakasserad samt slutligen avstängd för att ha tagit bort 3 rader text om seriesams guide som var uppåt väggarna. Vilka principer tänker ni använda i detta fall, när det gäller mindre förändringar av en artikel? Måste vi som inte ingår i gruppen "kända på seriewikin, vi får ändra/radera vad vi vill" fortfarande maila innan vi tar bort tre rader text? Eller kan man tolka ert uttalande som att ni öppnar upp er mer mot icke-vana wiki-användare?

Sv: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

Thomas E skrev:

Jag tycker en del i uttalandet är begränsat. Det gäller enbart hela raderingar av artiklar. Själv har jag blivit hotad och trakasserad samt slutligen avstängd för att ha tagit bort 3 rader text om seriesams guide som var uppåt väggarna. Vilka principer tänker ni använda i detta fall, när det gäller mindre förändringar av en artikel? Måste vi som inte ingår i gruppen "kända på seriewikin, vi får ändra/radera vad vi vill" fortfarande maila innan vi tar bort tre rader text? Eller kan man tolka ert uttalande som att ni öppnar upp er mer mot icke-vana wiki-användare?

Jag tycker att din fråga redan har besvarats åtskilliga gånger, men här kommer en punktvis sammanfattning om vi har varit oklara:
1. Ingen måste i regel mejla innan man tar bort tre rader text.
2. Man bör däremot ange varför man redigerar bort de tre raderna text. (Om det handlar om sakfel, irrelevans, brist på allmänintresse, personangrepp etc.) Kan man dessutom vederlägga sakfelet/belägga den rätta informationen med en skriftlig källa brukar det inte uppstå några problem. (Sedan ska jag erkänna att vi alla slarvar lite till mans med att ange orsaker till redigering. Då får man vara beredd att ange orsakerna om redigeringen ifrågasätts.)
3. Om de tre raderna text utgör hela innehållet i en artikel, d.v.s. om man vill ta bort hela artikeln, bör man mejla redaktörerna först.
4. Om man misstänker att raderingen kommer att upplevas som kontroversiell av andra användare, bör man ta upp ärendet för diskussion först.
5. Om det efter raderingen uppstår diskussion huruvida det var rätt eller fel att ta bort de tre raderna text, får man vara beredd på att raderna återskapas och att man får diskutera färdigt innan det avgörs hur det blir. (Vanligtvis genom konsensusbeslut.)
6. Diskussionen förs i regel gemensamt bland användarna, men om man är synnerligen angelägen om att få bort informationen (t.ex. om man anser att den skadar ens person), så är det dags att kontakta redaktörerna.
7. Om diskussionen inte är färdig och man inte har kommit till en konsensus, men man trots det fortsätter att radera självsvåldigt, får man vara beredd på att bli avstängd. (Detta har dock hittills aldrig skett utan flera föregående uppmaningar och varningar.)
8. Allt detta gäller såväl nya som gamla, kända som okända användare. Som sagt slarvas det lite till mans med reglerna, och en allmän skärpning vore bra. Men det har oftast inte inneburit några större problem eftersom vi alltid försöker få till stånd en diskussion innan vi stänger av någon.
9. Kutymen/reglerna kommer snarast att förtydligas i Seriewikins instruktioner, så att alla ska kunna ta del av dem.


/ola

Sv: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

Bra med en förklaring av hur ni resonerar!

Sen håller jag absolut inte med resonemanget men det är faktiskt en helt annan sak. Seriewikin är er, och då har ni all rätt i världen att bestämma hur det ska fungera :-)

Sv: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

Smorkin: Jag förstår att det kan verka så för många, men jag vill till varje pris undvika att Seriewikin blir "vår". Är du aktiv på Seriewikin kan du självklart ifrågasätta det vi gör. Uttalandet David länkar till har en diskussionssida där man kan diskutera vad man tycker är rätt eller fel i det här ärendet. Det går även att diskutera här i tråden. För stunden är det vad vi har sagt som kommer att gälla, men en wiki är i ständig utveckling och förändring.

Vissa principbeslut måste SeF kunna besluta om eftersom det som står i Seriewikin står "i SeF:s namn", så att säga. Men jag vill framhålla att det verkligen hör till undantagsfallen att redaktörerna eller styrelsen bestämmer om saker på det här viset; den här gången hände det för att det blev en tillspetsad situation.

Plus, som sagt räknar vi med att snart göra redaktörsposterna och andra ansvarsposter valbara, vilket innebär att vi kan bytas ut om användarna inte är nöjda med oss.


/ola

Sv: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

Hur förhåller sig Seriewikins regler i förhållande till
den svenskspråkiga Wikipedias officiell policy om nu levande personer

Bli medlem i Seriefrämjandet!
Vill du veta mer?

KLICKA HÄR!

Sv: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

Svenskspråkiga Wikipedia har mer utförliga regler, men i det här fallet känns Seriewikin nästan hårdare, enligt mig.

Som Wikianvändare och -redigerare (även om jag för tillfället knappt skriver på Seriewikin) anser jag f.ö. beslutet känns märkligt.

Ethno-postmodernism in an Albert Speer pattern dominates.

Sv: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

Agneta Hallin skrev:

Hur förhåller sig Seriewikins regler i förhållande till
den svenskspråkiga Wikipedias officiella policy angående artiklar om nu levande personer?

För närvarande förhåller de sig inte alls till varandra. Notera att vi aldrig har haft ett färdigpaketerat regelverk; det som finns har vuxit fram successivt utifrån användarnas åsikter och praxis. Det finns fortfarande regler som inte är fastställda, helt enkelt för att frågan ännu inte är färdigdiskuterad eller rentav inte ens har uppkommit.

Vi har inte haft någon uttalad policy för hur man ska skriva om nu levande personer. Klart är givetvis att man inte får fara med osanning eller med smutskastning och att kontroversiella påståenden måste styrkas med källa. Likaså att diskussion bör föregå radering. Frågan om folk som inte vill figurera i wikin har inte behandlats förrän nu när den har uppstått. Framöver kommer vi definitivt att behöva utveckla reglerna och normerna i dessa frågor, och jag tycker spontant att det finns mycket som man kan ta till sig från Svenska Wikipedias regler. Har ni åsikter? Tyck gärna till här eller på Seriewikin.

Wakuran skrev:

Svenskspråkiga Wikipedia har mer utförliga regler, men i det här fallet känns Seriewikin nästan hårdare, enligt mig.

På vilket sätt menar du?


/ola

Sv: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

Ola Hellsten skrev:
Wakuran skrev:

Svenskspråkiga Wikipedia har mer utförliga regler, men i det här fallet känns Seriewikin nästan hårdare, enligt mig.

På vilket sätt menar du?


/ola

Om en levande person ska få en artikel på Wikipedia bedöms det utifrån allmänintresse och relevans, såvitt jag begripit. Huruvida personen själv vill ha en artikel är ovidkommande.

Nu är ju serievärlden så liten i sig, och man kan diskutera hur "relevant" någon som t.ex. ritat ett fanzin i fjortårsåldern eller varit med och anordnat ett konvent för fem år sen för att han råkade vara tillgänglig etc. är, men det är väldigt olika ståndpunkter att utgå ifrån.

Ethno-postmodernism in an Albert Speer pattern dominates.

10 Senaste redigerad av Ola Hellsten (2010-02-01 20:49:02)

Sv: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

Ja, men olika perspektiv kan kombineras.

Man kan också se det så här: I Seriewikin florerar information om personer som på sin höjd kan kallas offentliga i väldigt begränsade hörn av den lilla svenska serievärlden. De skulle aldrig skulle få en artikel i t.ex. Wikipedia. (Ett typexempel är väl att vi har en egen kategori för Ankister.) Jag har inget emot det -- tvärtom tycker jag gott att vi som avgränsad ämneswiki kan kosta på oss att inkludera dessa personer trots att allmänintresset är begränsat. Men om personen ifråga inte vill figurera, då kan jag inte se att vi har ett överdrivet starkt motiv för att behålla artikeln.

I princip står dock allmänintresse och relevans alltid över den personliga hänsynen -- t.ex. Martin Kellerman kan knappast få propsa på radering eftersom han är en offentlig person i seriesammanhang.

Tveksamma gränsfall kan förstås uppstå. De två aktuella fallen hör t.ex. dit, tycker jag. Gränsen är inte alls knivskarp, och det är just därför vi har föredragit att göra en avvägning från fall till fall.


/ola


[EDIT eftersom jag knappt själv förstod vad jag hade skrivit. Ändrat lite ord och meningsbyggnad.]

Sv: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

Wakuran skrev:

Som Wikianvändare och -redigerare (även om jag för tillfället knappt skriver på Seriewikin) anser jag f.ö. beslutet känns märkligt.

Det finns skillnader mellan vanliga wikin och seriewikin. De svenskar som omnämns i seriewikin kan i princip alla känna varann, vara medlemmar i SeF, vara avstängda från SeF, den som blir inskriven känner personligen den som skriver osv. Det är en ganska liten ankdamm. Intimiteten är därför mycket större än i vanliga wikin. Och därför blir integritetsfrågorna viktigare. Om man t.ex inte lyssnar på en person som inte vill vara med, så har man kanske därmed sållat bort en möjlig kommande seriewiki-redaktör t.ex. Så litet är serie-internet-Sverige.

Sv: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

Håller med om att serie-Sverige är en ganska liten ankdamm, men betyder inte det snarare att personerna verkligen borde vara med? Om man plockar bort några ankor ur en liten ankdamm blir det inga kvack kvar alls!

Och jag hoppas inte det här låter för hårt, men om man är pro att personer som inte vill vara med i wikin ska få som de vill så tycker jag inte riktigt att man passar som wiki-redaktör. Wiki-skribent, inga problem, men jag föredrar att redaktörer ser till wikins kvalité i första hand.

Sv: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

Som Ola skrev tidigare så rör det sig inte om serieskapare utan i ett fall om en enskild före detta seriesamlare. En kategori människor som jag själv tidigare varit tveksam till att inkludera p.g.a. relevansen. Eftersom det finns medlemmar på SeF:s forum som inte vill skylta med sina riktiga namn ens i det här sammanhanget, förstår nog de flesta att det är en komplex fråga. Vi redaktörer har valt att fatta det beslut som nu föreligger i just de här två fallen (efter att formell begäran om radering/anonymisering hade inkommit till SeF som förening). Och jag är säker på att vi hade fått lika mycket kritik och bad will om vi hade gjort tvärtom.

Smorkin, du är hjärtligt välkommen att engagera dig i Seriewikin om det är något du vill förändra. Det är enkelt och det finns guider och gott om användare som hjälper dig på vägen.

14 Senaste redigerad av Andreas (2010-02-04 09:29:08)

Sv: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

Jag är liksom David en av redaktörerna bakom beslutet och uttalandet, och tänker ungefär som honom i det här fallet. Om Seriewikin ska anamma den hårdnackade policyn att inga artiklar ska plockas bort, så måste man styra upp så att alla artiklar som skapas verkligen är relevanta och inte kan ifrågasättas av någon - varken av personerna själva eller andra. Jag kan visserligen acceptera att det finns artiklar om seriesamlare och -entusiaster, men tror inte att seriewikin skulle förlora mycket i kvalitét om det blev färre sådana artiklar.
Det är inte mängden ankor i ankdammen som är det viktiga, utan kvalitén på ankorna... wink

Och, som jag nämnt på wikin när detta diskuterats tidigare. Vi skriver om serier. Det finns ingen anledning att nån ska behöva må dåligt över att nämnas på wikin och att vi "tvingar" dem att finnas kvar. Kan man bjuda på lite good will i detta sammanhang så tycker jag att man bör göra det.

Men som vi också försökt vara tydliga med, så är det ingen allmän policy att man plockas bort bara för att man vill. I dessa fall ansåg vi dock att argumenten var få för att personerna skulle "tvingas" vara artikelobjekt.

Jag tycker inte om att prata om tvångstankar men jag kan inte låta bli
http://www.idiotmusik.com

Sv: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

För att vara extra tydlig: Det är alltså inte frågan om att folk ska slippa vara med i Seriewikin så fort de begär det. Vi har bara tagit personliga hänsyn till personer vars allmänintresse redan kan diskuteras.

/ola

Sv: Uttalande från Seriewikins redaktörer angående radering av artiklar

Jag tackar för förtydligande från redaktörerna.

Ethno-postmodernism in an Albert Speer pattern dominates.