Tråd: Konstruktiv kritik!

Nyss gnällde jag lite på B&B-redaktionen i en annan tråd. Det inspirerade mig att fortsätta klaga!

Det är alltid roligt när B&B kommer, men jag tycker nog att tidningen (med befintliga resurser) skulle kunna vara bättre än den är. Till exempel tycker jag att tidningens rubriker och ingresser ofta är irriterande svaga.

Jag tror absolut att bra rubriker och ingresser ökar chansen att folk läser en artikel och inte bara bläddrar förbi den. (I en dagstidning är det självklart så, men jag tror att det även gäller B&B.) Dessutom bidrar rubriker och ingresser till att forma en tidnings ton och identitet. B&B har ofta slappa och slentrianmässiga rubriker och ingresser. Det gör att hela tidningen för mig känns slappare och mindre intressant än vad den egentligen är.

Exempel från senaste numret (179):

Rubrik på omslaget: INTERVJU MED MEDLEMMARNA I SVERIGES MEST FRAMGÅNGSRIKA MANGASTUDIO. Alltså, hur många mangastudior finns det i Sverige? Självklart finns det intressantare saker att säga om Yokaj! En variant på samma trista rubrik återkommer dessutom inne i tidningen.

Andra rubriker inne i tidningen:

KULTURSTÖD TILL TECKNADE SERIER. Trött överskrift som säger minimalt om texten. Man undrar om rubriksättaren ens har läst den.

REALISTISKA SERIER. Trött överskrift som dessutom leder tankarna ganska fel. Artikeln handlar ju om "dokumentära, journalistiska, pedagogiska och historiska" serier.

Recensionsrubrikerna. Trist att recensionerna har albumtiteln som rubrik. En rubrik baserad på textens innehåll vore klart mer intressant.

SUPERHJÄLTAR INSHA'ALLAH. Obegriplig för många (t ex mig) och det är sällan bra. Ändå är den bättre än de ovannämnda, eftersom den i alla fall väcker mitt intresse.

Och ingresserna då? Ofta slentrianmässiga och fulla av självklarheter, tycker jag. Sällan blir jag särskilt lockad att läsa resten av texten. Intervjuernas ingresser handlar för sällan om vad intervjupersonen har sagt och för ofta om varför personen har blivit intervjuad. Några exempel ur senaste numret:

Första meningen i Obamatexten. Det är sällan vettigt att ägna en halv ingress åt något som alla redan vet.

Första meningen i Gravetts text: Knappast en nyhet för en B&B-läsare.

Hela ingressen till Rockyrecensionen: En ren faktaruta, säger ingenting om recensionen.

Wanloo: Jag är trött på ingresser typ "har utkommit med ett otal böcker, samlingsvolymer med mera och är ständigt aktuell". Basera ingressen på samtalet i stället!

Nu ska jag skynda mig att tillägga att alla rubriker och ingresser inte är dåliga. Ingressen om Yokaj lockar ("tydlig arbetsuppdelning och en mördande arbetstakt"). Tajta trikåar-ingressen lockar ännu mer, eftersom den talar om att skribenten har åsikter. Wanlootextens rubrik väcker intresse. Och Aldrig Godnatt-ingressen är föredömlig.

Men utrymmet för förbättringar är stora – utan att det borde kosta så jättemycket tid eller energi.

Sv: Konstruktiv kritik!

Ingressen till min artikel kan jag inte ta åt mig äran för; det var någon i redaktionen som gjorde en förtjänstfull insats där. Däremot ska jag försöka tänka på det här nästa gång jag skriver något åt Bubblan.

Sv: Konstruktiv kritik!

Olof Siverbo skrev:

Alltså, hur många mangastudior finns det i Sverige?

Förvånansvärt många och Yokaj är inte ens den enda vars medlemmar har gjort saker
de fått betalt för.