Tråd: Man dömd för innehav av "obscen" manga i USA

Läs mer i Wired: http://www.wired.com/threatlevel/2009/05/manga-porn/

Sv: Man dömd för innehav av "obscen" manga i USA

Javisstja, det har väl varit en del turer kring den här historien, nu.

Det verkar alltså bekräftat nu att det handlade om "lolikon"-manga? Jag tror inte det har framgått explicit tidigare.

Ethno-postmodernism in an Albert Speer pattern dominates.

3 Senaste redigerad av Pär Johansson (2009-05-30 17:51:54)

Sv: Man dömd för innehav av "obscen" manga i USA

Det är en märklig dom, trots att det är en pedofilt anstruken manga, det är ju ändå tecknat material. Problemet är väl att "obscent" kan definieras tämligen godtyckligt, så man kan inte vara säker på om man bryter mot lagen förrän man väl blivit fälld ... Här finns länkar till fler artiklar: http://matt-thorn.com/wordpress/?p=318

Sv: Man dömd för innehav av "obscen" manga i USA

Såg just på wikipedia att det fanns en länk till svenska polisen. Pedofila bilder i tecknad form är att betrakta som barnporrbrott i även Sverige.

Sv: Man dömd för innehav av "obscen" manga i USA

David Haglund skrev:

Såg just på wikipedia att det fanns en länk till svenska polisen. Pedofila bilder i tecknad form är att betrakta som barnporrbrott i även Sverige.

Jo, jag har hört något om det, men vet inte om det skiljer sig för innehav kontra spridning.

Ethno-postmodernism in an Albert Speer pattern dominates.

Sv: Man dömd för innehav av "obscen" manga i USA

David Haglund skrev:

Såg just på wikipedia att det fanns en länk till svenska polisen. Pedofila bilder i tecknad form är att betrakta som barnporrbrott i även Sverige.

Enligt SFS 1962:700, 16 kap. gäller:

"10 a § Den som

1. skildrar barn i pornografisk bild,

2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,

3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,

4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller 5. innehar en sådan bild av barn döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år.

Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte av oaktsamhet sprider en sådan bild som avses i första stycket, döms som sägs där.

Är brott som avses i första stycket att anse som grovt skall dömas för grovt barnpornografibrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det har begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd bilder eller avsett bilder där barn utsätts för särskilt hänsynslös behandling.

Förbuden mot skildring och innehav gäller inte den som tecknar, målar eller på något annat liknande hantverksmässigt sätt framställer en sådan bild som avses i första stycket, om bilden inte är avsedd att spridas, överlåtas, upplåtas, förevisas eller på annat sätt göras tillgänglig för andra. Även i andra fall skall en gärning inte utgöra brott, om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Lag (2005:90)."

Sv: Man dömd för innehav av "obscen" manga i USA

I princip skulle man kunna tänka sig att det finns serier i gamla Pox och Epix som lagen skulle kunna tillämpas på, eller?

8 Senaste redigerad av Wakuran (2009-06-01 09:28:55)

Sv: Man dömd för innehav av "obscen" manga i USA

Pär Johansson skrev:

I princip skulle man kunna tänka sig att det finns serier i gamla Pox och Epix som lagen skulle kunna tillämpas på, eller?

Just Pox åtalades ju för barnpornografi enligt någon luddig tankegång om att det var pornografi i ett barnmedium, om jag inte minns fel.

Jag misstänker att Pox f.ö. kan antas gå under den här formuleringen:

SFS 1962:700, 16 kap. skrev:

Även i andra fall skall en gärning inte utgöra brott, om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.

Visserligen var Pox-serier ofta provokationer, men jag tror att om (minns inget explicit i nuläget) Horst eller annan större utgivare skulle publicerat något i den stilen så skulle det antagligen vara tvetydigt nog för att undgå fällning.

I USA brukar såna här obscenitets/sedlighetslagar ofta innehålla någon luddig klausul att verket skall ha konstnärliga/politiska kvaliteter, och isåfall dömas som konst och inte porr, vilket innebär något högre i tak. Jag antar att den här klausulen kan omfattas något lidande.

Ethno-postmodernism in an Albert Speer pattern dominates.

Sv: Man dömd för innehav av "obscen" manga i USA

Wakuran skrev:

Just Pox åtalades ju för barnpornografi enligt någon luddig tankegång om att det var pornografi i ett barnmedium, om jag inte minns fel.

Jag tror inte att det var så det var. Det var nog "olaga våldsskildring" eller något sådant.

Nu läser jag på wikin och tydligen var det så att anmälaren hade något slags barnpornografitanke men åtalet gällde olaga våldsskildring.

--------------------------------
        Gamle Gråskägg
        Hemsida -> http://www.forsmarx.se
        Blogg     -> http://forsmark-stralandetider.blogspot.com

Sv: Man dömd för innehav av "obscen" manga i USA

aakeforsmark skrev:
Wakuran skrev:

Just Pox åtalades ju för barnpornografi enligt någon luddig tankegång om att det var pornografi i ett barnmedium, om jag inte minns fel.

Jag tror inte att det var så det var. Det var nog "olaga våldsskildring" eller något sådant.

Nu läser jag på wikin och tydligen var det så att anmälaren hade något slags barnpornografitanke men åtalet gällde olaga våldsskildring.

Jo, precis. Barnpornografiresonemanget kom upp i början, men avslogs direkt, eller något sånt.

Ethno-postmodernism in an Albert Speer pattern dominates.

Sv: Man dömd för innehav av "obscen" manga i USA

Själv ägnar jag mej bara åt laga våldsskildring. Swisch, Pow och Sock!

--------------------------------
        Gamle Gråskägg
        Hemsida -> http://www.forsmarx.se
        Blogg     -> http://forsmark-stralandetider.blogspot.com