Tråd: SeF:s styrelse

Som ni kanske lagt märke till så finns det en ny användare, SeF:s styrelse. Det är ett nytt konto, som tillkommit för att fungera som medel för officiella uttalanden från styrelsen. Om någon enskild styrelsemedlem yttrar sig så skall det i första hand läsas som dennes personliga åsikt, som inte nödvändigtvis delas av övriga styrelsen.

I praktiken kommer det i regel att vara jag, d.v.s. Ola Hammarlund, som i egenskap av styrelsens talesman postar officiella uttalanden här, men när jag postar under eget namn så är det alltså som enskild person.