Tråd: Sofia Olssons "Ända hit"

Ännu ett svenskt seriealbum som jag nyligen läst ut efter alltför lång väntan. Jag har bläddrat i det tidigare och tyckt att de sidor jag läst var intressanta. Efter en mer noggrann genomläsning har jag kommit fram till att det här är en riktigt lysande debut. Sofia använder seriereportagets form på ett väldigt enkelt men väldigt effektivt vis. Skildringen av hur hon helt enkelt går runt och intervjuar invandrade kvinnor i olika åldrar och situationer, som får berätta om hur det vara att emigrera och immigrera, är välbalanserad, intressant och i flera fall rörande. Allt berättas avskalat och osentimentalt.

I början tyckte jag att det var synd att hon inte lämnat någon (nästan ingen) plats för egna reflektioner, men snart insåg jag att det är det som är seriens styrka. Genom att använda serien som en dokumentärfilm där intervjuerna bara filmas rakt av och (nästan aldrig) kompletteras av en berättarröst, blir de personliga upplevelserna starkare just därför att tonen är osentimental och neutral.

Visste man inte redan tidigare hur vedervärdigt korkat flyktingar ofta tas emot och omhändertas i vårt land, så får man en bra bild av det här. Många av intervjuobjekten är nöjda med vad de fått, det är sällan som några explicita klagomål kommer fram, men alltför många berättelser vittnar om ett kafkaartat byråkratiskt och omänskligt maskineri utan like.

Någon annan som har läst albumet? Om inte, gör det. Det är inget mästerverk, men ett väldigt bra album och en debut som lovar mycket för framtiden.


/ola